/home/demanovarezort/live/wp-content/themes/demanova/header.php:173:boolean true
Foglaljon most

GDPR

Kedves Ügyfél,

Ez az adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató Önre és az Ön személyes adataira vonatkozik, mivel Ön a mi ügyfelünk. Cégünk adatkezelőként jár el az Ön személyes adatainak feldolgozása során. Szeretnénk elmagyarázni, hogyan használjuk az Öntől vagy harmadik féltől gyűjtött személyes adatokat a szerződéses kapcsolatunk időtartama alatt vagy annak megszűnése után.

Ezzel a dokumentummal a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke és a 18/2018. sz. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségünknek is eleget kívánunk tenni. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2017. november 29-i

Teljes bekezdés megtekintése Kevesebbet mutat a bekezdésből

Sütik

Sütiket használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók biztosításához és a forgalom elemzéséhez. A weboldalunk használatára vonatkozó információkat közösségi média-, hirdetési és elemző partnereinknek is továbbítjuk. Ezek a partnerek kombinálhatják a vonatkozó információkat más olyan információkkal, amelyeket Ön megadott nekik, vagy amelyeket Öntől gyűjtöttek, amikor Ön igénybe vette a szolgáltatásaikat.
Az aktuális cookie-beállításokat itt módosíthatja

1. A személyes adatok típusai

A következő adatokat dolgozzuk fel:

  • Személyes elérhetőségi adatok. Például az Ön keresztneve, vezetékneve, lakcíme, levelezési címe, e-mail címe, kapcsolattartási telefonszáma, születési ideje.
  • Munkahelyi kapcsolattartási adatok. Például az Ön által képviselt cég címe, munkahelyi e-mail címe és telefonszáma.
  • Szerződéses adatok. Például a cégünkkel kötött szerződés tartalma, beleértve az esetleges módosításokat, a nyújtott szolgáltatások köre, a jármű típusa, megnevezése.
  • Fizetési információk.
Teljes bekezdés megtekintése Kevesebbet mutat a bekezdésből

2. Az adatkezelés céljai és célkitűzései

Az Ön adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

  • Szerződéses szolgáltatások nyújtása. Ügyfeleinkről a külön előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetnünk. A jogalap az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
  • Hűségprogram . Ügyfél regisztrációja és hírlevelek küldése a programunkhoz való csatlakozással kapcsolatos legújabb ajánlatokról és szolgáltatásokról. A jogalap a közöttünk létrejött szerződés és az üzemeltető jogos érdeke.
  • Közvetlen marketing. Foglalkozunk azzal, hogy személyre szabott ajánlatok létrehozásával hogyan tudjuk javítani az Önnek nyújtott szolgáltatásaink fejlesztését. A jogalap az üzemeltető jogos érdeke.
Teljes bekezdés megtekintése Kevesebbet mutat a bekezdésből

3. Ki férhet hozzá az Ön adataihoz

Az adatkezelő a következő körülmények között oszthatja meg az Ön adatait harmadik felekkel: az Ön személyes adatait megoszthatjuk a nevünkben eljáró harmadik felekkel, például egy szolgáltatóval. Ilyen esetekben ezek a harmadik felek az Ön személyes adatait kizárólag a fent leírt célokra és kizárólag a mi utasításainknak megfelelően használhatják fel. Szerződésben köteleztük őket, hogy tartsák be az őket jogszabályban szabályozó biztonsági irányelveket. A személyes adatokhoz munkatársaink férnek hozzá. A hozzáférést csak azok kapják meg, akiknek erre munkájuk során a fent leírt célokból szükségük van, és csak akkor, ha az alkalmazottat titoktartási kötelezettség köti.

Teljes bekezdés megtekintése Kevesebbet mutat a bekezdésből

4. Az Ön személyes adatainak helye

Az Ön személyes adatait kizárólag az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen belül tároljuk. Rendszereinkben a lehető legnagyobb mértékben védjük az Ön adatait.

5. A személyes adatok megőrzése

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja

A legtöbb esetben az Ön személyes adatait azon az alapon kezeljük, hogy az adatkezelésre az Ön jogos érdekének érvényesítéséhez van szükség, szerződéses alapon vagy az Ön, mint érintett hozzájárulása alapján. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha erről a weboldalunkon bizonyíthatóan értesítést küld. Számos esetben az Ön személyes adatait egy konkrét rendelet szerinti jogi kötelezettség alapján is fel kell dolgoznunk. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Önnek mindig lehetősége van a hozzájárulása visszavonására.

7. Az érintettek jogai

Fontos, hogy Ön megértse, hogy az Ön személyes adatait kezeljük, és azt szeretnénk, ha tisztában lenne ezzel. Bár nincs szükségünk az Ön engedélyére ahhoz, hogy személyes adatait feldolgozzuk, mert erre törvény vagy a szerződésünkkel kapcsolatos jogszabályok köteleznek minket, Önnek számos joga van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. A fenti szöveg a legtöbb kérdésére választ ad.

Hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, beleértve a következőket is

Teljes bekezdés megtekintése Kevesebbet mutat a bekezdésből

8. Kapcsolattartási adatok

Ha bármilyen további kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk a www.demanovarezort.sk weboldalunkon megadott levelezési címünkön vagy e-mailben a info@demanovarezort.sk címen.